*Wszystkie użyte na niniejszej stronie internetowej nazwy, znaki firmowe, graficzne i logo są prawną własnością ich właścicieli i użyto ich jedynie w celach informacyjnych

Projektowanie instalacji sanitarnych w zakresie:

-wentylacja mechaniczna,
-klimatyzacja,
-centralne ogrzewanie ze źródłem ciepła,
-instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa,
-wewnętrzna instalacja gazowa,
-zewnętrzne sieci sanitarne,
-charakterystyka energetyczna budynku,
-instalacje solarne,
-pompy ciepła,
-instalacje centralnego odkurzacza.

Ponadto wykonujemy okresowe przeglądy instalacji gazowych potwierdzone stosownym protokołem.


Projektowanie

j

Projektowanie na miarę

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie przedstawiając przyjęte rozwiązania Inwestorom.
Projektując kładziemy nacisk na ekonomiczne, korzystne dla Inwestora rozwiązania.

Terminowość

Wywiązujemy się z ustalonych terminów.

Cena

Oferujemy konkurencyjne ceny.

Zapraszamy do współpracy

Email